Grote of kleine hoeveelheden Theo Heijmans afvalcontainers heeft hiervoor goedkoop en makkelijk in gebruik zijnde oplossingen.

Grotere (bouw) projecten >35m3

Voor grotere hoeveelheden asbest heeft Theo Heijmans speciale asbest containerzakken. Deze asbestcontainer met gesloten containerzak kunt u bestellen via onze kantoor. Theo Heijmans afvalcontainers biedt de mogelijkheid om alles te regelen voor verwijderen van grote asbest daken > 35 m2.

Wat kunnen wij voor u betekenen:

• Uitvoeren van een asbestinventarisatie; ( deze is nodig voor aanvragen van sloopvergunning)
• Controleren van het inventarisatierapport
• Invoeren Landelijk Asbestvolgsysteem
• Melding doen aan toezichthoudende instanties (gemeente, Inspectie SZW en de certificerende instelling)
• Veiligheidsvoorzieningen treffen
• Asbestverwijdering door erkend bedrijf
• Vrijgave laten geven door een geaccrediteerd laboratorium
• Oplevering
• Afvoeren van de asbesthoudende dakbedekking
• Opsturen van de stortbon en het vrijgaverapport

Waar u normaal gesproken tijdens een project contact heeft met verschillende bedrijven, bieden wij u één aanspreekpunt. Hierdoor voorkomt u problemen met planningen die op elkaar moeten worden aangesloten. Theo Heijmans Afvalcontainers kunt u scherpe en marktgerichte prijzen bieden.

Heeft u nog vragen?

Neem contact met ons op